Det er en uttalt politikk at produksjonen i oppdrettsnæringen skal vokse fem ganger innen 2050. Dersom dette skal la seg gjøre må en ha med kommunene på laget. Kommunene må igjen ha med innbyggerne på laget.

Det er her NFKK kommer inn. NFKK har i flere år kjempet for at kommunene skal ha noen igjen for å legge til rette for oppdrettsnæringen. Et resultat av dette arbeidet var opprettelsen av havbruksfondet i 2015. Tanken var at kommunene skulle få inntekter fra erverv av nye konsesjoner eller utvidede produksjonsrettigheter i eksisterende konsesjoner. Våren 2016 ble fordelingsnøkkelen av inntektene vedtatt, der kommunene skal tildeles 70 prosent av inntektene og fylkeskommunene skal ha 10 prosent av inntektene.

Det vi opplever nå er at det kommer lite penger inn på havbruksfondet til fordeling til kommunene. Dette på grunn av sykdom og luseproblemer. Samtidig tjenes det godt med penger i næringen på grunn av høye priser.

På denne bakgrunn jobber NFKK videre med å få til stabile inntekter til fondet. Både vederlag for bruk av areal eller en type eksportavgift kan være aktuelt.

NFKK jobber også med andre saker som er viktig for fjord- og kystkommuner, slik som NTP og marint avfall.

 

Blir din kommune med på laget? Støtt NFKKs arbeid og meld dere inn her.

Se andre som har meldt seg inn i det siste.