NFKK vil tilkjennegi at vi setter pris på regjeringens utviste fleksibilitet gjennom «Endringer i reglene for når det foreligger brudd på vilkår for fem prosent kapasitetsvekst». Vi tolker dette som et klart ønske om videre vekst i havbruksnæringa, men fortsatt slik at dette må skje på en bærekraftig og mest mulig rettferdig og rettssikker måte.NFKK forutsetter at dette også innebærer at vederlag for slik kapasitetsvekst blir å fordele i henhold til intensjonene med og fordelingen som er fastsatt for havbruksfondet. Med frist for å betale slike vederlag innen 1. mars 2017, så må også dette innebære at alle oppdrettskommuner vil motta utbetalinger fra havbruksfondet innen utløpet av 1. halvår 2017.

NFKK viser for øvrig til sine uttalelser fra 31.10.2016 og høringsuttale 6.1.2016.

Les Regjeringens endringer i reglene for når det foreligger brudd på vilkår for fem prosent kapasitetsvekst