NFKK ved Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune og daglig leder Kjell Olav Gammelsæter talte til Stortingets næringskomité angående produksjonsavgift på laks og ørret.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2018 kommenterte NFKK regjeringens behandling av stortingets vedtak om innføring av produksjonsavgift for laks og ørret.

Vedtak i Stortinget

NFKK viser til Stortingets Innst. 348 S (2016-2 017) og vedtak nr. 854 (2016-2017):

«Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.»

Det har vært en diskusjon om hva slags vedtak dette er. Men hovedpoenget, slik NFKK ser det, er at det er et klart flertall på Stortinget som står bak et vedtak som er svært tydelig på at det skal innføres en avgift som en kompensasjon og grunnrente til kommunene for avståelse av sjøareal. Derfor oppfatter NFKK regjeringen sin avvisning av vedtaket som et forsøk på å trosse Stortingets vilje. Når regjeringen heller ikke kommer med forslag til å justere modellen slik at Stortingets intensjon blir oppfylt, så blir dette ekstra tydelig.

Les resten av høringsnotatet her

Eller se innlegget til Steinar her (1.38.56 ut i sendinga hører du Steinar)