I Revidert Nasjonalbudsjett 2018 omtaler regjeringen at de vil nedsette et utvalg som skal utrede grunnrenteskatt på havbruksnæringen, med sikte på innføring av sådan. Tidligere i år leverte også SV er såkalt representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag på laks og ørret. Begge saken er nå til behandling i Stortinget og styret i NFKK har sendt vedlagte høringsnotat til finanskomiteen og næringskomiteen.

Se høringssvaret her: Høring på grunnrenteskatt og SVs dok 8 om produksjonsavgift 220518