Den 2.-3. oktober var Anna Ljunggren fra NFKK på besøk i Reykjavik hos vår islandske søsterorganisasjon for å orientere om NFKKs arbeid og utviklingen i norsk oppdrettsnæring.

– Det er svært interessant å høre om forholdet mellom islandske kommuner og oppdrettsnæringen, sier Anna Ljunggren om turen som hun var invitert på.

– Vi og islendingene står skulder ved skulder i kampen for å få våre respektive myndigheter til å forstå at kommuner må få en betydelig andel igjen for å legge til rette for oppdrettsvirksomhet, la hun til.

På møtet kom det frem at oppdrettsnæringen på Island betaler 43 prosent i grunnrenteskatt, alt betales til staten. Selv om Islandsk oppdrettsnæring er i startfasen, sammenlignet med norsk produksjon og eksport av laks og ørret, har det altså vært en erkjennelse at denne næringen har en grunnrente.

– For NFKK er det særdeles viktig at en innføring av en eventuell grunnrente for havbruksnæringen tilfaller lokalsamfunnene, slår Ljunggren fast.

– Når en næring benytter og tjener penger på tilgangen på en naturressurs, er det avgjørende at midler tilfaller kommunen. Ellers svekkes befolkningens støtte, fortsetter Ljunggren.

I tillegg til en rekke spørsmål rundt NOUen om beskatning av havbruksnæringen, var det stor interesse for havbruksfondet og trafikklys-regimet, i tillegg til det kommunale planarbeidet ved næringsplanlegging.