På mandag deltar NFKK på høring i Næringskomiteen om Stortingsmelding nummer 22, Verdens fremste sjømatnasjon. I tillegg er det høring om Proposisjon 103 L, om endringer i akvakulturloven. Fra NFKK er det Kjetil Hestad og Pia Farstad von Hall som deltar. I høringsmøtet vil forslaget fra advokatkontoret Lund om oppdrettsavgift bli presentert.