Uttalelse fra norske kystkommuner i forbindelse med årsmøtet til NFKK 6. mars 2013:

Til Regjering og Storting

Gardermoen 6. mars 2013

NFKK ber om revurdering av Hardangerfjordforskriften

Nettverket av Fjord og Kystkommunar (NFKK) har på årsmøte 5. Mars drøfta konsekvensane dersom regjeringa går inn for og endra forvaltningsregime for Hardangerfjorden. NFKK er klar på at det for Sunnhordland og Hardanger vil få alvorlege konsekvensar for både oppdrettsbransjen og for kommunane om ei slik forskrift vert innført.

NFKK er på denne bakgrunn bekymra for dei samfunnsmessige konsekvensane dette vil gje.

Å styrke ei berekraftig utvikling av dei områda som forskrifta omhandlar er det lite tvist om. Men slik framlegget til forskrift er utforma, vil det ramma mange lokalsamfunn og kommunar i Sunnhordland og Hardanger svært hardt.

NFKK ber om at framlegg til Hardangerfjordforskrift vert revurdert og i større grad konsekvensutgreid. Dette fordi ein enno ikkje fullt ut kan måla effekten av dei ulike forskriftene og tiltaka som allerede er sett i verk i Hardangerfjorden.

NFKK meiner at det ikkje bør gjerast politiske vedtak som legg ned lønsame arbeidsplassar og samstundes reduserer den verdiskapinga oppdrettsnæringa er for Sunnhordland og Hardanger.


Om Nettverk fjord- og kystkommuner
NFKK organiserer 53 kystkommuner fra Tvedestrand i sør til Nordkapp i nord. NFKK er opptatt av å opprettholde levende kystsamfunn. Medlemmene i NFKK er:

Alta, Aukra, Aure, Austevoll, Averøy, Bjugn, Bømlo, Fedje, Finnøy, Flakstad, Flatanger, Flora, Fosnes, Frøya, Gratangen, Gulen, Halsa, Hammerfest, Hemne, Hitra, Karlsøy, Kristiansund, Kvalsund, Kvam, Kvinnherad, Leka, Loppa, Lurøy, Lyngen, Midsund, Måsøy, Nesna, Nordkapp, Nærøy, Osen, Roan, Salangen, Sandøy, Smøla, Snillfjord, Sortland, Steigen, Sømna, Tvedestrand, Tysnes, Vega, Vevelstad, Vikna, Vågsøy, Øksnes, Ørland, Øygarden, Åfjord. I tillegg har kommunene Sveio og Brønnøy deltatt på årsmøtet.


For spørsmål eller flere kommentarer, kontakt styremedlemmer i NFKK:
Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune (leder)
Mobil: 905 78 433, E-post: ole.laurits.haugen@hitra.kommune.no

Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad kommune (nestleder)
Mobil: 930 12 591, E-post: synnove.solbakken@kvinnherad.kommune.no

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune
Mobil: 957 70 548, E-post: steinar.aspli@naroy.kommune.no

Ingunn Oldervik Golmen, ordfører i Aure kommune
Mobil: 995 16 430, E-post: ingunn.golmen@aure.kommune.no

Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes kommune
Mobil: 924 44 460, E-post: kjetil.hestad@tysnes.kommune.no

Marit Bye, ordførere i Nesna kommune
Mobil: 91155431, E-post: marit.bye@nesna.kommune.no

Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand kommune
Mobil: 908 46 001, E-post: jan.dukene@tvedestrand.kommune.no

Vara:
Hanny Ditlevsen, ordførere i Karlsøy kommune
Mobil: 977 49 510, E-post: hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no

Ann Kristin Sørvik, ordfører i Averøy kommune
Mobil: 951 81 111, E-post: Ann-kristin.sorvik@averoy.kommune.no

Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen kommune
Mobil: 415 13 958, E-post: hallvard.oppedal@gulen.kommune.no

Kontaktinformasjon til Nettverk fjord- og kystkommuner:
Pia Farstad von Hall, c/o KS Bedrift Havn, Haakon VIIs gate 9, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO,
Telefon: 97100904, web: www.kystnettverk.no