Havbruk, demografi, elektrifisering og samferdsel står på agendaen når NFKK avholder årssamling og årsmøte 2022.

Velkommen til årssamling og årsmøte i NFKK 31. mars og 1. april på Thon Hotel Bristol i Oslo.

Her er noen av temaene du vil få med deg. Hva skjer innen havbrukssektoren? Hvordan skal kommune møte demografiutfordringene? Blir det nok strøm til alle i fremtiden? Og, skal vi ha et effektivt og trygt transportsystem i fremtiden?

Meld deg på her…


Program
torsdag 31. mars

11.30-12.30 Lunsj
12.30-12.45 Åpning

   • Ole L. Haugen, styreleder i NFKK og ordfører på Hitra
   • Petter Eide Walseth, politisk rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet

12.45-14.45 Havbruk – siste oppdatering på hva som rører seg

   • Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger og Tonje Osmundsen, forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning
   • Pause
   • Kari Torp, seniorrådgiver for havbruk i Bellona
   • Politisk duell; Sivert Bjørnstad (FrP), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) Mona Nilsen (AP) og Hans Gunnar Holand (SP)
   • Pause

14.45-16.15 Demografi – de unge flytter, de gamle dør. Hvilke tiltak må kommunene iverksette?

   • Marianne Tønnesen, forsker ved Oslo Met
   • Ungdomspolitisk duell; Astrid Hoem (AUF), Andreas Brännström (FrPU), Dordi Boksasp Lerum (Senterungdommen) og Kristin Schultz (Unge Venstre)
   • Pause
   • Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen
   • «Bli norges beste kommune å bo i; slik skapes god psykisk helse på lokalt nivå» Johanne Refseth, Psykolog med Sovepose
   • Pause

16.15-17.00 Elektrifisering – nok til alle eller harde prioriteringer

   • Jon Evang, fagansvarlig energi i Miljøstiftelsen Zero
   • Åslaug Haga, administrerende direktør i Norwea
   • Cecilie Bjelland, direktør i Samfunnsbedriftene Energi

18.30-23.00 Middag på Cafe Engebret

 

Program fredag 1. april 

09.00-11.00 Samferdsel – effektivt og trygt eller stengt og farlig

   • Statssekretær Jakob Bjelland i Samferdselsdepartementet
   • Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening
   • Pause
   • Jørn Sund-Henriksen, rådgiver i Godsalliansen
   • Toril Charlotte Kobbeltvedt, direktør i Norges Rederiforbund
   • Debatt ved ordførere: Amund Hellesø (AP), Kåre Martin Kleppe (H), Ragnfrid Sønstadbø (H) og Anita Karlsen (SP)

11.15-12.30 Årsmøte
12.30           Lunsj og vel hjem

 

Meld deg på her…