Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer til årsmøte

NFKKs årsmøte 2023 avholdes 13. og 14. april på Hotel Bristol i Oslo. På programmenyen står flere sentrale temaer for kysten. Hvordan skal vi leve av havet fremover? Er det tilgang til tilstrekkelig areal? Hvordan vil kommuneøkonomien se ut? Vil den nye transportplanen satse på verdiskapende infrastruktur langs kysten? Og, har vi tilgang til både kraft og arbeidskraft fremover? Dette og mer vil diskuteres på NFKKs Årsmøte 2023. Det formelle årsmøte avholdes fredag formiddag. Se program under for mer informasjon.

Vi ser frem til å se alle på årsmøte!

Meld deg på ved å klikke her… 

Program

Torsdag 13. april
11:30    Lunsj
12:30    Åpning av årsmøte 2023
v/ Ole L. Haugen, styreleder i NFKK
13:00    Regjeringens havbrukspolitikk
v/Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

13:50    Pause
14:00    Næringer i havet
Arealtilgang og vekstmuligheter i norsk fjordoppdrett v/ Ragnar Tveterås, professor, Universitetet i Stavanger
Regjeringens arbeid med næringsplaner til havs v/Liv Holmefjord, prosjektleder i nærings- og fiskeridepartementet
Aktiv biomarin politikk som en viktig del av den grønne omstillingen v/ Jørn Prangerød, daglig leder i Biomarint forum
15:00    Pause
15:15     Politisk debatt: havbruk
Deltakere: Sivert Bjørnstad (FrP), Geir Pollestad (SP), Karianne Bråten (AP), Olve Grotle (H) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).
Moderator: Roger Solheim, Solkom 

16:00    Pause
16:30    Kommuneøkonomi
Et helhetlig skattesystem: Hva mente skatteutvalget? v/Ragnar Torvik, professor og leder av skatteutvalget
Utfordringer for kommunalt eide selskaper v/Øivind Brevik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene
17:30    Oppsummering første dag
19:30    Middag på Hotel Bristol 

 Fredag 14. april
08:30    Nettverk fjord- og kystkommuners årsmøte 2023
10:00    Pause
10:20    NTP 2025-2036: Et helthetlig transportsystem i hele landet?
Hva tenker KS om NTP 2025-2036? v/ Torild Fagerbekk, avdelingsdirektør i KS
Hva tror Kystrederiene om NTP 2025-2036? v/ Kenneth Erdal, seniorrådgiver i Kystrederiene
11:00     Internt spor
11:30      Pause
12:00     Kraftforsyning og arbeidskraft
Har vi nok kraft fremover, der den trengs? v/ Berit Tennbakk, Partner i Thema og medlem av Energikommisjonen
Har vi nok arbeidskraft fremover? v/ Ulf Andersen, statistikksjef i NAV
13:00    Lunsj og vel hjem

Med forbehold om endringer.

Ved spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Bernt Lind-Aaby per telefon (93024060) eller per e-post (Bernt@nfkk.no).