Vi synes medlemmene våre fortjener en god nettside, så nå presenterer vi nfkk.no.

Målet har vært å lage en side som er lettere å bruke, også på mobil og andre mobile flater. Vi har også lagt vekt på å få frem nyheter på en god måte,  presentere medlemmene og gi medlemmer en god service. Her er også muligheter til å dele saker direkte på Facebook, Twitter osv. Så lik og del!

Vi har fått ny og enklere nettadresse, www.nfkk.no. Du kan fremdeles bruke den gamle adressen (kystnettverk.no) da den peker til denne siden.

Vi håper siden oppleves god å bruke både for medlemmer og andre.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger  på hva du synes om siden! En nettside blir aldri helt ferdig, det vil alltid være noe å forbedre og utvikle. Vi setter derfor pris på å få tilbakemeldinger.