Den lille kommunen med det store kulturlivet blir det 62. medlemmet av nettverket.

Kulturkommune
Sørfold er en kommune i Indre Salten i Nordland. Den grenser i nordvest mot Steigen, i nordøst mot Hamarøy, i sør mot Fauske og i vest/sørvest mot Bodø kommune. I øst ligger Jokkmokk kommune i Sverige.

Kommunen har et samlet areal på 1 636 kvadratkilometer og et folketall på nesten to tusen. Administrasjonssenteret ligger i Straumen, som ligger i den indre delen av Sørfolda.

Lars Kristian Evjenth er ordfører i Sørfold kommune.