Monica Mæland, Terje Aasland og Anja Bakken Riise. Det er noen av dem du vil møte på NFKKS årskonferanse den 2.-3. mai i Oslo. Meld deg på i dag.

På NFKKs årskonferanse vil du treffe en rekke beslutningstagere og opinionsdannere som alle har et genuint engasjement for næringene som kystkommunene lever av. På konferansen, som holdes på Thon Hotell Opera i Oslo, får du blant annet høre:

  • kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland snakker om at aktive og gode lokalsamfunn er forutsetningen for å omstille norsk økonomi
  • Vidar Helgesen, fra det internasjonale havpanelet, snakker om at havets sårbarhet og muligheter
  • stortingsrepresentant Terje Aasland snakker om at verdiene skapes lokalt
  • Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender

Det blir også en paneldebatt med:

  • Geir Ove Ystmark, Adm. dir i Sjømat Norge
  • Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder og stortingsrepresentant for SV
  • Arne Roger Hansen, regionleder Midt-Norge, Norges Miljøvernforbund
  • Bjørnar Skjæran, Aps nyvalgte nestleder
  • Hanne Alstrup Velure, sentralstyremedlem i Høyre
  • representant for Mowi

Vi ønsker varmt velkommen til to spennende dager for alle som er interesserte i næringsgrunnlaget til kystkommunene!

HER ER PROGRAMMET

MELD DEG PÅ

(Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen under CC-lisens).