Foto: Øyvinn Myge/NFD

Nettverk fjord- og kystkommuner er skuffet over at fiskeri- og sjømatministeren ikke viser mer handlekraft når han i praksis velger å eksportere norske arbeidsplasser ut av landet.

Regjeringens vedtak om å gi «Norwegian Gannet» dispensasjon fra kvalitetsforskriften synligjør regjeringens manglende næringspolitikk for å styrke lokalsamfunnene langs kysten og legge til rette for økt lokal verdiskaping.

Når fjord- og kystkommunene arbeider aktivt for å legge til rette for økt lokal verdiskaping, hjelper det lite når man er mer opptatt av å eksportere norske arbeidsplasser enn å skape bærekraftige lokal verdiskaping langs kysten.

Nettverk fjord- og kystkommuner mener i tillegg at ministeren seiler under falske flagg når han argumenterer med godsoverføring, for med seg i lasten er tapte arbeidsplasser i distriktene.

Vi er sterkt kritisk til at staten har gitt «Norwegian Gannet» dispensasjon og frykter dette kan bli presedens for den lokale næringsutvikling. Dispensasjonen er et symbol på feilslått politikk for distriktene og for lokal verdiskaping.