Klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte sammen med handelsorganisasjonen Virke forslaget om plastposeavgift mandag, og presiserte at avgiften ikke er i statlig regi og dermed ikke berører statsbudsjettet. Bransjeinitiativet øremerker 50 øre av hvert plastposekjøp til handelens miljøfond, melder NRK.

Vil generere 400 millioner kroner årlig
Handelsorganisasjonen opplyste om at fondet kan brukes til å fremme færre, men miljøvennlige plastposer. Videre kan det bidra til å støtte miljøorganisasjoner, foreninger og andre non-profittaktører, som jobber mot forsøpling og for opprydning, både landbasert og marint, skriver NHO. Basert på plastposeforbruket anslår handelsorganisasjonen videre at det vil komme inn rundt 400 millioner kroner til fondet årlig.

EUs plastposedirektiv
Tidligere har EU vedtatt et direktiv som pålegger medlemslandene, og Norge gjennom EØS-avtalen, å redusere plastposeforbruket. Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke, viser til at handelens miljøfond svarer til EUs direktiv samtidig som det opprettes et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling; og at det dermed slås to fluer i en smekk.

Les hele saken på NRK.no