FHL melder på sine nettsider at Geir Andreassen fratrer stillingen som administrerende direktør 1. oktober. Andreassen går da over i stilling som adm. dir. i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).Fra samme dato konstitueres Trond Davidsen, direktør for havbruk i FHL, som adm. direktør for FHL. Davidsen er ikke søker til stillingen. Styret regner med at prosessen med å ansette ny adm. dir. i FHL vil være ferdigstilt innen 1. desember.