Det innkalles til medlemsmøte i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) 28. og 29. oktober 2015 i Oslo.

For noen av dere er dette et første møte med NFKK, ekstra velkommen til dere. Og gratulerer med gjenvalg som ordfører til de av dere som fortsetter.

Nettverk fjord- og kystkommuner har nå fungert i seks år og har på de årene markert og fått gjennomslag for viktige saker for kystkommunene: Kommunene får i dag en stor andel av konsesjonsinntektene fra nye grønne konsesjoner takket være NFKK. Tidligere tilfalt disse inntektene i all hovedsak staten.

I forbindelse med havbruksmeldingen ble det vedtatt en fondsløsning som vil gi fremtidige inntekter til kommunene. Stortinget har vedtatt at NFKK skal involveres i utformingen av fondsløsningen, og det er NFKK sitt mål at både nye og gamle havbrukskommuner skal tilgodesees økonomisk i den løsningen som velges.

Vi håper at flest mulig har anledning til å delta i det som for mange av dere er en hektisk tid med konstituering av nye kommunestyrer. For kystkommunene er det viktig med oppslutning for å styrke NFKK sitt arbeid.

Velkommen til en viktig møteplass for fjord- og kyst kommuner!

Hilsen Ole L. Haugen, Ordfører Hitra kommune og leder av NFKK.

Program til medlemsmøte 2015