Det blir medlemsmøte i NFKK 23. oktober på Radisson BLU Gardermoen fra klokken 15.30 – 19.00. Temaet er det videre arbeidet med arealavgiften. Hold av datoen og ta turen til Gardermoen. Vi har en viktig høst foran oss med tanke på å oppfølgingen av arbeidet med arealavgiften.

Møtet blir holdt i etterkant av medlemsmøte til Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK). Det er samme dag og samme sted fra klokken 10 – 15.

Invitasjon og program til medlemsmøte i NFKK sendes ut om ikke lenge.