Presentasjoner fra medlemsmøte til NFKK 2015

Her finner du de aller fleste presentasjonene fra årets medlemsmøte i NFKK.

Status for grønn kystfart fra myndighetene – Martin Wold, DNV.
Grønt Kystfartsprogram – Martin Wold, DNV.
Utslipp i norske farvann og mulighetene for utlsippsreduksjon – Martin Wold, DNV.
Statsbudsjettet 2016 – Siri Meling, Høyre.
Næringens vekstperspektiver – Jon Arne Gtøttum, SjømatNorge
Miljøutfordringer og muligheter ved havbruksanlegg og lukkede anlegg – Leif Magne Sunde, SINTEF
Norge og verden, Migrasjon anno 2015 – Joseph Salomonsen, IMDi
Veien videre for NFKK – Ole Laurits Haugen, NFKK.
NTB Godsanalyse Hovedrapport – Pia Farstad von Hall, NFKK.