Det blir medlemsmøte 13. oktober på Gardermoen, Park Inn hotell. Da inviterer NFKK til debatt om statsbudsjettet for 2015, ny havbruksmelding og stransoneutfordringer.

Regjeringen legger frem sitt statsbudsjett for 2015 den 8. oktober. Dette budsjettet inneholder trolig tall for forslaget om vekst i havbruksnæringen som ble presentert like før sommeren. Profilen på denne ordningen er det viktig å få diskutert med medlemmene i NFKK. Regjeringen har også varslet en havbruksmelding våren 2015. Dette blir derfor en god mulighet til å diskutere våre innspill i arbeidet.