Regjeringen vil bestemme produksjonskapasiteten for laks og ørret i løpet av høsten 2019. Dette vil så legge grunnlaget for bevilgningene til Havbruksfondet i 2020. Det går frem av statsbudsjettet som ble presentert av finansminister Siv Jensen den 7. oktober.

Mandag 7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Her er det ikke mye nytt å lese om fiskeoppdrett. Men det står en kort snutt om Havbruksfondet i Nærings- og fiskeridepartementets proposisjon:

«I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner. I 2019 utbetales ytterligere 450 mill. kroner. Regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjonen høsten 2019. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Nærmere detaljer om dette vil bli avklart i forbindelse med gjennomføringen av vekstvurderingen. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert budsjett 2020.»

– Havbrukfondets størrelse og utforming er viktig for NFKKs medlemmer. Derfor vil vi følge denne saken tett og holde våre medlemmer informert, sier daglig leder Anna Ljunggren.