Bellona har fått utarbeidet en rapport som viser at elektrifisering av lakseproduksjon kan kutte utslipp av klimagasser med 360 000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslipp fra 180 000 personbiler. Og løsningene er tilgjengelige i dag.

Se mer om rapporten her