Nettverk fjord- og kystkommuner deltok torsdag 11. april på høring om Nasjonal transportplan 2025-2036 i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. 

Daglig leder Bernt Lind-Aaby i NFKK hadde to viktige budskap til komiteen. For det første kan ikke nedprioriteringen av kystinfrastruktur fortsette. For det andre må NTP-konseptet evalueres og endres for å understøtte den samfunnsutviklingen som er ønsket.

Klikk på bildet over for å se NFKK fremføre sitt budskap for komiteen.