– Selv om regjeringen viderefører tradisjonen med å overby den foregående transportplanen, er det en historisk svak satsing på kystinfrastruktur, sier daglig leder Bernt Lind-Aaby i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

Regjeringen la i dag fram ny Nasjonal transportplan (NTP) som skal gjelde for perioden 2025-2036. Den blir ikke veldig godt mottatt av de 84 norske kommunene som utgjør Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

– Regjeringen har bygget opp store forventninger med løfter om vekst i distriktene og tryggere veier gjennom en satsing på fylkesveier og en satsing på kystinfrastruktur. Dessverre ser det ut til at løftene om vekst er glemt, sier Lind-Aaby.

Kystforvaltningens andel av transportplanen som ble lagt fram i dag, er nemlig redusert fra foregående plan.

– Det er svært skuffende at det ikke er en større satsing på å utnytte potensiale i vår viktigste næringsvei langs kysten. Det er bra at vi skal ta vare på det vi har snarere enn å bygge nytt, men i dette må det også ligge at vi skal utnytte den vedlikeholdsfrie veien på havet, sier Lind-Aaby.

Det legges opp til en økning i tilskudd til fylkesveiene i transportplanen.

– Vi registrerer at regjeringen sier at de vil bruke mer penger på fylkesveiene. Samtidig er økningen marginal i forhold til gjeldende NTP, siden økningen i stor grad spises opp av prisstigning.

– Det er en stor utfordring at de fleste næringstransporter starter på en dårlig fylkesvei. Samtidig er det 90 prosent høyere risiko for å bli drept på en fylkesvei enn en riksvei, sier Lind-Aaby.

– Nå må Stortinget vise ansvar å sikre at vi får mer samferdselsinvestering der verdiene skapes, og en plan som bidrar til vekst og trygg transport langs kysten.