KS hadde et bilateralt konsultasjonsmøte med fiskeri- og kystministeren 20. august. En av sakene som ble diskutert var kravet om arealavgift. På forhånd var det oversendt et notat om: Arealavgift på oppdrettsanlegg vil sikre vekst i oppdrettsnæringa og bidra til å opprettholde og styrke lokalsamfunn.

I notatet står det: Oppdrettsnæringen er viktig for å sikre næringsutvikling og arbeidsplasser langs kysten. Kommunene er opptatt av at det legges til rette for oppdrettsnæringen og at det settes av areal langs strandsonen og i sjøområdene for å kunne utvikle næringen videre. Samtidig er KS opptatt av å sikre inntektsgrunnlaget for kommunene for å kunne gi innbyggerne et nødvendig servicetilbud. Arealavgift på oppdrettsanlegg er en viktig inntektskilde for å sikre gode tjenester, bosetting og rekruttering i kystkommunene. Skal kommunene sette av areal til oppdrettsnæringen er det viktig at næringen bidrar økonomisk og direkte til lokalsamfunnet gjennom en arealavgift. En ny analyse fra Kontali Analyse AS dokumenterer at det er meget god økonomisk bæreevne i laksenæringen til en slik arealavgift.

For Nettverk fjord- og kystkommuner er kravet om arealavgift viktig og nettverket har klare forventninger til at statråden følger opp behovet for en arealavgift med konkrete lovforslag.

Notatet fra KS kan du lese her.
Rapporten fra Kontali Analyse finner du her.