«Arealavgift» for oppdrettsnæring
KS Sør-Trøndelag er fornøyd med at regjeringen nå åpner opp for at kommunene skal få sin del av vederlaget for nye oppdrettskonsesjoner. Vi finner det derfor naturlig at denne forskriften blir gjort gjeldende allerede fra og med den pågående konsesjonsrunden. Det vil i beste fall ta flere år før neste konsesjonsrunde kommer, og derfor må dette innføres nå.
KS Sør-Trøndelag vil også gi sin støtte til den endringen av Akvakulturloven som er foreslått av Nettverket for fjord- og kystkommuner.

Forslaget går i korthet ut på at det innføres en oppdrettsavgift som samordnes med inntektsskatten til staten på en slik måte at det totale skattenivået for oppdrettsnæringen ikke øker. Oppdrettsavgiften vil således framstå som kommunenes andel av verdiskapningen, på samme måten som naturressursskatten gjør i forhold til vannkraftproduksjonen.

Trondheim, 15. mai 2013