Kristiansund kommune har besluttet å melde seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner fra 1. januar 2013. Ordfører i Kristiansund kommune er Per Kristian Øyen.

Kristiansund er en bykommune på Nordmøre i Møre og Romsdal med 23. 570 innbyggere pr. 1.1.2011. Vest for Bremsnesfjorden ligger Averøy kommune, og øst for Talgsjøen ligger Aure.

Byen ligger ut mot havet på en rekke øyer med et totalt areal på 87 km². Den fikk offisiell bystatus den 29. juni 1742 under navnet Christianssund. Kommunens tusenårssted er Gjenreisningsbyen.