Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ daglig leder Bernt Lind-Aaby
Samfunnsbedriftene
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: post@nfkk.no

Telefon: 930 24 060

Organisasjonsnummer: 995863995

Bankkontonummer: 1503.18.78850