Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ daglig leder Anna Ljunggren
Samfunnsbedriftene
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@samfunnsbedriftene.no

Telefon: 909 26 083

Organisasjonsnummer: 995863995

Bankkontonummer: 1503.18.78850