Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Anna Ljunggren
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 909 26 083

Anna Ljunggren

E-post: Anna.Ljunggren@ksbedrift.no
Tlf: 909 26 083