Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Kjell-Olav Gammelsæter

E-post: Kjell-Olav.Gammelsater@ksbedrift.no
Tlf: 413 05 221.