Kommunepolitikere må ha en reell mulighet til å bestemme over sine sjøareal. Hvis ikke kan resultatet bli at de ikke setter av areal til oppdrett. Det sier stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen fra Høyre til Fiskeribladet Fiskaren. Han sier videre: «Det er en svekkelse av lokaldemokratiet hvis ikke kommunen skal få anledning til å ha en reell innflytelse på lakseproduksjonen.

Utgangspunktet for denne saken er uttalelsen fra Alta kommunes ordfører, Laila Davidsen fra Høyre. Hun vil si nei til fremdidige oppdrettsanlegg i kommunen etter at kommunen ble overkjørt av Fiskeridirektoratet i beslutningen om utvidelse av lokalitetene til NRS Finnmark. I tillegg har Alta kommune lite igjen for å tilrettelegge for fiskeoppdrett satt opp mot altenativ næringsvikrsomhet.

Leder av NFKK, Ole L. Haugen, sier at kommunene med sine arealplaner har råderett over sjøarealet, men at når først kommunen har avsatt areal til havbruk, så mister en kontrollen. Å skape insentiver til god tilrettelegging i kommunene for fiskeoppdrettsnæringen, som er definert som en vekstnæring i Norge, burde være en prioritert oppgave for sentrale myndigheter. Ikke det motsatte.

Hele artikkelen fra Fiskeribladet Fiskeren 19. september finner du her.