NFKK, ved Kjetil Hestad, har i dag et oppslag i Bergens Tidende om vårt avgiftsforslag som vil gi kystkommunene inntekter fra havbruksnæringen. Forslaget støttes av progressor Henneson ved Norges Handelshøyskole.

Her er oppslaget i BT.