Det er i overkant av 60 mill. kr på Havbruksfondet i dag og det tas sikte på å utbetale pengene i løpet av høsten.

Statsråden har tidligere sagt at det er i overkant av 60 mill. kroner i Havbruksfondet. Grunnen til at midlene ikke er satt av i 2018-budsjettet er at kommunene forhåpentligvis skal motta midlene denne høsten. 25 millioner kr. stammer fra VTB-ordningen, mens 35 millioner har sitt opphav i tilbudet om 5 % kapasitetsøkning.

Les også: Statsbudsjettet: Innføring av produksjonsavgift på laks og ørret handler om vilje

Det stammer også en del midler fra de grønne tillatelsene tildelt i 2013 som ikke er utbetalt ennå. Disse midlene vil tilfalle enkeltkommuner og skal ikke fordeles gjennom havbruksfondet. At midlene ikke er utbetalt henger sammen med at noen tillatelser ikke ennå er lokalisert.

Møt Per Sandberg denne høsten
Ønsker du mer informasjon om havbruksfondet og inntekter til kommunene fra havbruksnæringen, samt muligheten til å treffe fiskeriministeren denne høsten, bør du melde deg på vår Høstsamling 7. og 8. november.

Kontakt Kjell Olav Gammelsæter ved spørsmål om havbruksfondet og Høstsamlingen på e-post eller tlf. 413 05 221.