Mens laksenæringen går lyse tider i møte med prognoser om både massiv prisoppgang og gigantisk volumvekst kan kommunen kun telle knapper og glansbilder etter at milliardregnskapet er oppgjort.

Det er lite sannsynlig at jeg hadde fått godkjent et ønske om en ny lokalitet i kommunestyret per dags dato. Så lenge det ikke ligger noe i det for kommunens del med å tilrettelegge sjøareal for næringen blir det heller ingen godvilje å hente, sier Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes kommune til Norsk Fiskeoppdrett.

Intervujet med Kjetil Hestad i Norsk Fiskeoppdrett kan du lese her