Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget gav i dag innstilling på statsbudsjett. I ein merknad som alle parti står bak er komiteen merksam på situasjonen med høgare utgifter til ferjedrift ved nye anbod i fylkeskommunane.

– Dette skyldes både myndighetskrav, men og forventning og betre materiell / frekvens, noko som er viktig, seier komiteleiar Helge Andre Njåstad (FrP). Difor har me bedt regjeringa særskilt merke seg denne problemstillingen og ha det med når arbeid med kostnadsnøklane for fylkeskommunen skal sjåast på.

Merknaden i innstillinga:

Komiteen viser til høringa i komiteen, hvor både Nordland fylkeskommune og Nettverket for fjord og kystkommuner pekte på høgere utgifter til ferjedrift. Fylkeskommunene har etter 2010 fått ansvaret for mesteparten av ferjesambanda i landet. Nye myndighetskrav og generell økt forventning til bedre materiell og økt kapasitet i ferjesamband gjør at dette feltet i framtida får økte kostnader. Komiteen ber regjeringen merke seg dette, og ha det med når arbeidet med nye kostnadsnøkler for fylkeskommunene skal utarbeides.

For ytterlegare kommentar:

Helge Andre Njåstad, leiar Stortinget sin kommunal og forvaltningskomite: 957 97 021

Skuffet over at det ikke ble arealavgift til kommunene
Medlemsmøte NFKK 28. og 29. oktober
Vil frata kommunen ansvaret for tildeling av areal
Medlemsmøte 2015
Tre nye fjes i valgkomiteen
Årsmøte: hold av datoen
Viktig forslag om nye inntekter til oppdrettskommunene
Sandberg må vise respekt for Stortinget
Del
Del på Facebook
Del på Twitter

NFKK er på Facebook
Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt
Vil selge laksetillatelser på auksjon
08.03.2018 16:24