Mens regjeringen vil femdoble mengden oppdrettsfisk, setter landets fjerde største oppdrettskommune foten ned. Alta-ordfører Monica Nielsen går i bresjen for et ordføreropprør.