Det nasjonale havbruksjubileet blir utsatt til neste vår. – Vi ser virkelig frem til å ta igjen dette jubileet. Det bli viktigere enn noen gang å vise hvor viktig havbruk er for Norge, sier Hitraordfører Ole Laurits Haugen.

Denne våren er det 50 år siden den første oppdrettslaksen, med kommersiell produksjon, ble satt i sjøen. Etter planen skulle det hele markeres med et storstilt nasjonalt jubileum 28.mai i Hitrahallen.

– Som kjent ble dette ikke noe av i år. Det sier seg selv. Men havbruk i Norge gir så store ringvirkninger og betyr så mye langs kysten. Derfor utsetter vi det hele nøyaktig ett år, sier ordfører og initiativtaker Ole Laurits Haugen i Hitra kommune.

Sammen med Sjømat Norge, Kystmuseet, Fiskeri- og kystdepartementet og Kystmuseet Ægir i Trøndelag arrangere jubileumet inviteres representanter for havbruksnæringen og det offentlige Norge til Hitra 28.mai 2021.

Sterkt tilbake

28.mai 1970 ble den første laksen, med kommersiell suksess, satt i sjø i Laksåvika på Hitra. Nøyaktig 51 år etter skal det hele nå feires neste vår.

– Vi ser frem til å hedre pionerene. De som pantsatte hus, hadde klokketro og ofret svært mye for å bryte vei for denne næringen. De fortjener heder og ære, sier Haugen som lover et ennå bedre jubileum enn opprinnelig planlagt.

– Nå har vi ennå mer tid. Vi skal bruke den godt. Vi lager blant annet en film som løfter frem pionerene og har unike bilder fra hvordan dette startet. Vi skal virkelig gjøre alt vi kan for at dette blir et jubileum som vi vil huske i lang tid.

– Det er mye flott symbolikk i det vi nå velger å kalle 50+1. Av det kan vi avlede 50 år med historie og starten på det nye kvantespranget som nå trengs. Og hva trenger vi? Jo, koronaen har vist oss at vi trenger å omstille og gjøre Norge bedre rustet for framtida gjennom offensiv politikk og bærekraftig satsing. Her vil havbruksnæringa kunne få en enda mer sentral rolle enn før.