Foto – Torbjørn Tandberg

Intet nytt kan være godt nytt, men med bakgrunnen i årets valgkamp hadde Nettverk fjord- og kystkommuner forventet mer fra regjeringen enn det de legger på bordet i sin nye distriktsmelding

Havet har alltid vært Norges kilde til rikdom og vekst. Ved skillet mellom land og vann har robuste samfunn vokst frem og bygget landet slik vi kjenner det.  I dag utfordres mange lokalsamfunn langs kysten av byenes tiltrekningskraft. Men skal en høste og utnytte ressursene langs kysten og havet trengs arbeidsfolk. Og flinke arbeidsfolk trenger gode samfunn å bo i.

Kommunene må derfor tenke nytt for å være med å utvikle attraktive og trygge lokalsamfunn hvor innbyggerne vil bo og næringsliv vil etablere seg. Men det må skje i samarbeid med sentrale myndigheter.

Når regjeringen fremmer en distriktsmelding med navn «Levende lokalsamfunn for fremtiden» setter det forventninger til nye toner og ideer. Dessverre oppleves meldingen som en oppsummering av politikken, uten tegn til nye ideer eller økt satsning på kystsamfunnene.

Ser til havet, men glemmer kystsamfunnene

Nettverk Fjord- og Kystkommuner er enig med regjeringen i at vi som nasjon fortsatt må ha blikket vendt mot havet. Fremvekst av nye næringer i havrommet avhenger av sterke lokalsamfunn langs kysten. Men i stedet for nye toner i distriktsmeldingen glemmes dessverre kystsamfunnene når regjeringen ser mot havet. Dessverre er dette en melding som ikke lever opp til navnet.