NFKK har sendt inn synspunkter på to saker til revidert nasjonalbudsjett 2016. Havbruksfondet og rydding av havarerte blåskjellanlegg.

Følgende «innspill» er sendt til finanskomiteen, næringskomiteen og kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget 30.05.2016.

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2016 fra Nettverk fjord- og kystkommuner.