Nettverk fjord- og kystkommuner har avgitt innspill til Klimautvalget 2050. 

Solbergregjeringen satte i 2021 ned et offentlig utvalg, Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står ovenfor for å nå klimamålet i 2050. Utvalget skal levere utredning og anbefalinger i form av en Norsk Offentlig Utredning (NOU) innen 1. november 2023.

Utvalget har invitert organisasjoner til å gi innspill på deres arbeid så langt. NFKK har avgitt innspill, denne finner dere her…

Foto: Unsplash / Axel Antas Bergkvist