Den 9. mars sendte Helsedirektoratet ut et brev med råd om hvordan kystkommuner skal håndtere skip som kommer til deres havner med mistenkt eller bekreftet smitte med covid-19.

Brevet gir smittevernfaglige råd og informasjon om kommunens ansvar, rolle og oppgaver.

Brevet ble sendt til fylkesmennene, som ble bedt om å videresende brevet til fylkets kystkommuner.

Brevet finner du her: Informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord – covid-19