Nettverk for fjord og kystkommuner, Kraftfylka, Samfunnsbedriftene og Norske Havner arrangerer torsdag 2. september kl. 10:00-12:00 et webinar om elektrifisering av ferjedriften.

Omstilling til ferjetransport med fornybar elektrisk kraft er nødvendig, men også kostbar. I dag dekkes infrastruktur i stor grad over budsjettene til fylkeskommunene – og dermed innbyggerne i områder med mange ferjer.

Hvordan skal staten, fylkeskommunene, kommuner, havner og nettselskaper samarbeide om overgang til elektrisk ferjedrift slik at den blir både effektiv og kostnadsbesparende for lokale innbyggere?

Meld deg på, allerede nå…