Generalsekretæren i fiskarlaget har skrevet et innlegg i Fiskeribladet Fiskaren om hva vi vil med kystsonen. Innlegget illustrerer godt hvilke interesser som må avveies mot hverandre i sjøområdene langs kysten.

Her kan du lese innlegget.