Skyhøye priser på hurtigbåt utfordrer kystsamfunn uten flyplass og fergestrekninger.

Det har blitt billigere å bevege seg langs kysten med gratis ferger og reduserte priser på flybilletter i kortbanenettet. Begge tiltakene er svært gode for mange i distriktene. Samtidig er det ikke alle som har flyplass og fergestrekninger. I disse kystsamfunnene har prisen på hurtigbåt blitt en stor utfordring.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil ha «et godt utbygd kollektivnett i hele landet. Det skal være enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb og skole, og å reise raskt og klimasmart mellom landsdelene». Hurtigbåtene er kystens kollektivtilbud, og de fungerer i praksis som fergene, bare uten biltransport. De binder byer og bygder sammen, og muliggjør hverdagslige tjenester som apotekbesøk.

Utviklingen av hurtigbåttilbudet langs kysten er dessverre i full fart i feil retning.  Prisene har steget så mye de siste årene at mange vegrer seg for å bruke tilbudet. Underfinansieringen av hurtigbåttilbudet går utover vanlige folks hverdag – enten det er ungdom som skal på skole eller eldre som skal hente medisiner på apotek.

Alternativene til en effektiv og rask sjøreise er som oftest en lang omvei på en dårlig fylkesvei. Heller ikke denne delen av kystinfrastrukturen har blitt prioritert på mange år.

En familie på dagstur kan fort måtte betale 3.000 kroner for å reise med hurtigbåtene. Det er selvsagt altfor dyrt til at båtene skal kunne være et tilbud til alle. I en tid med høy inflasjon og høye renter, er det mange som rett og slett ikke har råd til å benytte seg av tilbudet.

Hvis målet er et godt utbygd kollektivnett i hele landet, må hurtigbåttilbudet styrkes. Det er en ansvarsfraskrivelse når sentrale myndigheter peker på fylkeskommunene. Hvis det skal bli lettere og billigere å reise langs kysten, må staten ta en større del av regningen. De bør sørge for å halvere hurtigbåtprisene gjennom økte rammer til fylkeskommunene, og den diskusjonen bør Stortinget starte allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 11. mai.

(Leserinnlegg som har vært på trykk i diverse aviser)

Foto: Unsplash / Ruben Mostad