Styret i NFKK har dessverre sett seg nødt til å avlyse oppsatt høstsamling 12.-13. november. Vi erstatter dette med et nytt «hav-i-nar», den 13. november fra kl 10-11.45.

Vi har som alltid invitert fiskeri- og sjømatministeren.

Tema for hav-i-naret er: Naturen som ressurs for attraktive lokalsamfunn; er havbruk i vann, på land eller i andre land svaret?

Vi har også en bolk om fornybar energi på land.

Meld deg på

Foto: Samara Doole