Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer til høstsamling 7. og 8. oktober på Thon Hotel Opera i Oslo.

Det siste halvannet året har vi opplevd hvor fort hverdagen kan snus opp ned. Trygge og kompetente kommuner har sikret trygge lokalsamfunn og opprettholdt gode tjenester til innbyggere. Men hvordan blir hverdagen når samfunnet skal åpnes helt opp igjen og vi skal over til «den nye hverdagen»?

Det eneste vi vet om fremtiden, er at den blir annerledes og at den som ikke ser fremover blir hengende bak.

Nettverk fjord- og kystkommuner løfter de viktige debattene og stiller de sentrale spørsmålene som er viktige for fjord- og kystkommunene.

Når vi møtes i oktober er det under en måned siden stortingsvalget og vi starter med en gjennomgang av valget. Hva innebærer en ny regjering for kommuneøkonomien, og har koronapandemien varig endret kommunens økonomi? Hvilken kompetanse trenger vi fremover og hvordan får vi tak i de rette menneskene?

Videre ligger distriktspolitikk an til å bli et viktig tema i valgkampen, vi løfter debatten om kompetansebehovet i distriktene og beskatning av distriktsnæringen.

Og ikke minst; Vi skal møtes og snakke sammen ansikt til ansikt!

Meld deg på her…

Program:

Torsdag 7. oktober

Kl 12.00 Lunsj

Kl.13.00 Åpning

– Åpning
– Hva lærte vi av valget v/ valgekspert

Kl 13.30 Ny hverdag for kommuneøkonomien?

– Hvordan vil koronapandemien påvirke kommunene? v/ FHI
– Vil smittevern smitte over på kommuneøkonomien? v/ Utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken
– Politisk duell

Kl 14.45 Pause

Kl 15.00 Hvilken vil turisme vi ha – hvilke turister får vi?

– Allemannsretten, men til hvilken pris? v/ DnT
– Er Instagram det viktigste reisebyrået i verden? v/ Odd Roar Lange, Travel Inspector
– Politisk duell

Kl 16.15 Avslutning

Kl 17.30 Mingling

Kl 19.00 Middag

Fredag 8. oktober

Kl 09.00 Hvilke folk trenger vi i fremtiden?

– Hvordan får vi tak i kompetansen vi trenger? v/ konsernsjef Frode Nilsen, Leonard Nilsen og sønner (LNS)
– Yrkesfagutdanning eller master i kiosken? v/ leder Anne Husebekk, Universitet- og høgskolerådet
– Politisk duell

Kl 10.15 Pause

Kl 10.30 Fremtiden til norsk havbruk

– Perspektiver på 2030 v/ en eventuell tidligere finansminister
– Skal vi skatte lønnsomme distriktsnæringer i hjel? v/ Norsk Industri
– Havbruksstrategien v/ tidligere og nåværende fiskeripolitiske eksperter
– Politisk duell

Kl 12.30 lunsj

Foto: Ansgar Scheffold