Velkommen til NFKKs høstkonferanse 8.-9. november!

Også i år har vi flere spennene navn og temaer på gang. Vi skal se nærmer på mandatet til utvalget som skal vurdere grunnrente og produksjonsavgift på havbruksnæringen. Ble det slik Stortinget tenkte? Flere stortingspolitikere kommer for å svare på det.

Her er flere tema vi tar opp på konferansen:

Er Norges naturgitte fortrinn fortsatt viktig for utviklingen i havbruksnæringen?
Ansvarlig redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage.

Hvor er norsk fiskeriforvaltning på vei?
Innføring i dagens politikk og de vanskelige veivalgene med bl.a. professor Ola Grytten fra NHH.

Hvordan kan stat og kommune samarbeide i kampen mot marin forsøpling?
Vi får besøk av bl.a. statssekretær Atle Hamar i Miljø- og klimadepartementet.

Hvordan kan naturens goder verdsettes på en bedre måte og innlemmes i kommunale planverk?
Vi får besøk av representanter fra NOFIMA som forteller om et spennende prosjekt.

Påmelding til Høstsamling Nettverk fjord- og kystkommuner 8. – 9. november 2018

Tid: Kl.12.30, 8. november til 9. november kl. 13.00 (lunsj til lunsj).
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Pris: Gratis (Reise og overnatting betales av hver enkelt)

Meld deg på her

Kontakt Kjell Olav Gammelsæter for mer informasjon