Årets samling er et jubileum. I ti år har vi kjempet for at lokalsamfunn langs kysten skal få en bedre nærings- og samfunnsutvikling. Mye av vår styrke ligger i at dette forener folk på tvers av politiske og geografiske skiller.

En viktig målsetting for NFKK er at vertskommunene skal få en rimelig andel av oppdrettsnæringens verdiskaping. Opprettelsen av Havbruksfondet i 2016 var et stort skritt i riktig retning. Men kampen for kystfolket er langt fra over.

Når vi nå markerer tiårsjubileet, tar vi for oss viktige spørsmål for medlemmene og setter vår politiske agenda. I tillegg blir dette en enestående sjanse til å nettverke med ordførerkollegaer og andre fra hele vår lange kyst.

På dag én skal inspirerende foredragsholdere oppdatere oss på tema som:

  • Hvilken vei går havbruksnæringen?
  • Hvilken vei går kommuneøkonomien?
  • Hva skaper attraktive lokalsamfunn?

Det blir også paneldebatt mellom ledende politikere, og festmiddag på Norsk Maritimt Museum.

På dag to hører vi om arbeidet til relevante utvalg:

  • Utvalgsleder Karen Helene Ulltveit Moe snakker om havbruksskatteutvalget
  • Utvalgsleder Per Sanderud forteller oss om kraftskatteutvalget

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg snakker fritt under tittelen «slik ser jeg det nå». Det blir også behandling av forslag til uttalelser fra NFKK.

PROGRAM

MELD DEG PÅ

Kontakt Anna Ljunggren for mer informasjon