Nettverk fjord- og kystkommuner har avgitt høringsuttalelse til NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensede havområder.

Et offentlig utvalg ble oppnevnt 19. juni 2020 for å vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikk. Justis- og beredskapsdepartementet mottok utvalgets utredning den 23. februar 2022. Utredningen belyser de sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringene knyttet til cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder, og foreslår en rekke anbefalinger om risikoreduserende tiltak.

Utvalgets vurderinger har vært ute på høring med frist 15. september.

NFKK har i innspillet rettet særlig  oppmerksomhet på kommunenes rolle ved en eventuell ulykke tilknyttet cruisenæringen. Samtidig er det viktig å nevne at NFKK er opptatt av flere aspekter ved næringen, blant annet hvordan vi kan gjøre cruiseturisme mer bærekraftig for lokalsamfunnene.

NFKKs høringsuttalelse finner du her…