Reine i Lofoten. Foto: iStock

Høringsfristen på rapporten til det såkalte ekspertutvalget for overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene, gikk ut 9. mai. NFKK har kommentert to temaer i sin uttale, forvaltningsmodell for akvakultur og fiskerihavner.

I saken om forvaltningsmodell for akvakultur støtter en KS sin uttale, men presiserer at dette ikke må gå på bekostning av primær-kommunenes rolle.

NFKK mener også at ansvaret for fiskerihavnene fortsatt skal ligge hos Kystverket som i dag.

Høring på ekspertuvalgets rapport om overføring av oppgaver til fylkeskommunene