Les NFKK sin uttale til transportetatenes fremlegg til nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029:

Trykk på lenken under for å lese høringsuttalelsen:

Høring på transportetatenes fremlegg til nasjonal transportplan for 2018-2029