NFKK har avgitt høringsinnspill på høring om transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt transportvirksomhetene to hovedoppdrag: Et utredningsoppdrag og et prioriteringsoppdrag. Transportvirksomhetenes svar på disse to hovedoppdragene har vært ut på høring frem til 3. juli 2023.

I høringsuttalelsen er nettverket tydelige på at NFKK krever en endring i NTP-arbeidet som sikrer et helhetlig og sammenhengende transportsystem i hele landet, der en aktiv næringspolitikk blir understøttet av en aktiv samferdselspolitikk. En politikk som støtter opp om der verdiene skapes – langs kysten.

Les NFKKs høringsuttalelse her…

Foto: Unsplash