I oktober 2021 ble havbruksutvalget utnevnt for å gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Forskningsdirektør Linda Nøstbakken ledet utvalget. Utvalget leverte sin utredning NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping 28. september 2023.

I høringsuttalelsen gir NFKK utvalget honnør for en god gjennomgang av tillatelsessystemet i havbruk. Hovedlinjene i NOU-en bekrefter at dagens tillatelsessystem og forvaltning på mange måter fungerer godt, og er en av grunnene til næringens suksess. Både med tanke på utforming og oppfølging av regelverk fra næringsaktører og myndigheter. Men NFKK ser også at dagens regelverk ikke er tilpasset ønsket om bærekraftig vekst (produktivitet, lønnsomhet og mindre miljømessig fotavtrykk), teknologisk utvikling og nye produksjonsformer, eksempelvis lukket produksjon og havbruk til havs. Utvalget foreslår en rekke grep som vil gjøre regelverket mer fremtidsrettet og legge til rette for vekst, teknologisk utvikling og mindre fotavtrykk. Samtidig er utvalget lite konkrete i sine anbefalinger, og videre oppfølging vil kreve en rekke utredninger, høringer og forskriftsendringer i mange av temaene som gjennomgås.

Les hele NFKKs høringsuttalelse her…

Foto: iStock