Nettverk fjord- og kystkommuner har avgitt høringsuttalelse til NOU 2023:10 Leve og oppleve – reisemål for en bærekraftig fremtid .

Reiselivsutvalget ble oppnevnt 26. august 2021, og fikk i oppdrag å vurdere rammevilkårene for reiselivsaktivitet lokalt. Herunder blant annet vurdere om reisemålene har tilstrekkelig eller for mye handlingsrom til å håndtere lokale utfordringer og utnytte potensielle muligheter knyttet til reiseliv.

Utvalgets utredning ble sendt på høring 30. mars 2023.

NFKK har avgitt høringsinnspill, denne finner dere her…

Foto: Unsplash